/ door /   W&H / 0 comments

Functionele Geneeskunde bij ‘Paarden 2

Functionele Geneeskunde bij ‘Paarden 2

Tekst: Marieke Franken

Oude wijsheden en nieuwe inzichten

Om een topprestatie neer te kunnen zetten, moet een paard in optimale conditie zijn. Hiervoor is het nodig om belangrijke mechanismen in het paardenlichaam te begrijpen. Door te zoeken naar onderliggende oorzaken in plaats van het alleen bestrijden van symptomen, kun je de functie bevorderen en een verdergaande ontwikkeling van blessures en ziekten voorkomen. Dit heet functionele geneeskunde.

Als het gaat om problemen op het vlak van biochemie, emotie of energie in een lichaam. vormt Christine Jasperse-Breidenbach een uitstekende aanvulling op haar man Jack. Paarden behandelen doen zij dan ook altijd samen. Zo delen zij hun kennis en ervaring én kunnen er samen over brainstormen. Christine en Jack ontmoetten elkaar ruim veertien jaar geleden op een cursus. Christine had na de Academie voor Mens en Arbeid een aantal jaren als Human Resource Consultant gewerkt, maar was inmiddels bezig met een omscholing tot Neuro Energetish Kinesioloog, een nieuwe vorm van therapie die is ontwikkeld in Australië.

Als kind reed Christine al paard en door haar ontmoeting met Jack kwam ze opnieuw in aanraking met de paardensport, maar dan op z’n Amerikaans. Dit deed haar besluiten om de driejarige opleiding tot Western Instructeur te volgen aan de Syntra in België. Paralel hieraan volgde zij een opleiding tot orthomoleculair geneeskundige met kennis van kruiden. Inmiddels heeft ze, net als Jack, ook de stap naar het mennen gemaakt en rijdt ze zelfs vierspan met haar Quarter Horses.

Wat is kinesiologie?

Kinesiologie is een natuurlijke techniek om de gezondheid van het lichaam te helpen herstellen. Het wordt dan ook el een ‘stress-management-tool’ genoemd, waarbij stress alles is wat het lichaam energie kost. De ‘tool’ helpt om stress of blokkades in een lichaam te identificeren en het geeft war gedaan kan worden om deze onbalans op te lossen. Een lichaam in balans gaat beter presteren.

Stress kan aanwezig zijn in:

 • de structuur: dus het samenspel tussen zenuwstelsel, houding en beweging;
 • de biochemie: de omzettingsprocessen in het lichaam en de verwerkingsmechanismen van cellen;
 • de psyche: de emotionele processen zoals trauma’s, overlevingsmechanismen en geloofsovertuigingen, al dan niet tot uiting komend in gedrag;
 • de energie: de niet zichtbare processen zoals beschreven in de Oosterse filosofie;
 • combinaties van bovenstaande punten.

Vanzelfsprekend beïnvloeden bovengenoemde aspecten elkaar continu. Kinesiologie is ontstaan door de denkwijze van de chiropractie te combineren met die uit de acupunctuur. Het heeft een brede benadering en is een hele moderne geneeswijze waarbij de hedendaagse (wetenschappelijke) kennis van de anatomie en fysiologie, gecombineerd wordt met de oude Oosterse wijsheid.

Spieren als indicator

Een kinesioloog maakt onder andere gebruik van acupressuur en spiertesten. Spiertesten indiceren de hoeveelheid sress die aanwezig is in het zenuwstelsel ten aanzien van een ‘issue’. Wanneer je bijvoorbeeld een benauwde situatie met je paard hebt doorgemaakt, zal de gedachte aan deze situatie stress oproepen in je zenuwstelsel. Dit kun je dan terugvinden in de spierspanning in elke spier in je lichaam. Door druk uit te oefenen op een spier in extensie, gaat deze fungeren als graadmeter voor de stress. Wanneer daarbij ook vingercombinaties, ofwel mudra’s worden gebruik tin relatie tot acupunctuurpunten, kan men heel gericht vragen stellen aan het lichaam. Het is dus een soort gebarentaal. Misschien dat dit voor sommige mensen wat vaag klinkt, maar wanner je de techniek eenmaal door hebt en de mogelijkheden hebt ervaren, ben je gegarandeerd om.

Structuur

Christine en Jack veronderstellen dat alles in elk aspect van ons vertegenwoordigd is. Dat maakt onderdeel uit van hun holistische visie. Zodra Jack met behulp van chiropractie het paard weer in balans heeft gebracht, is het aan Christine om te kijken of er nog een andere laag achter schuil gaat. Dit kan een trauma zijn, een voedingsprobleem of de bijwerkingen van een medicijn of een vaccinatie. Alles is mogelijk. Wanneer dit aspect niet wordt meegenomen in de behandeling, is de kans op een terugval groter. Waarschijnlijk komt dit omdat de hersenen ook associatief informatie opslaan.Door rekening te houden met meerdere lagen, is de behandeling heel diepgaand en meestal blijvend.

Biochemie

Meer dan eens wordt Christines hulp ingeroepen bij allergieën of bijvoorbeeld zomereczeem. Is er een probleem met de huid dan zal men met de darmen moeten beginnen. De darmen krijgen steeds meer belangstelling van de wetenschap, omdat ze te vergelijken zijn met de fundering van je huis en essentieel voor een goede gezondheid. De kwaliteit van de darmen wordt bepaald door het microbioom. Dit is de slijmvlieslaag aan de oppervlakte van holle organen, die bestaat uit verschillende groepen goede bacteriën, pro-biotica genaamd. Dit microbioom is verantwoordelijk voor het omzetten van ons eten, maar maakt ook onderdeel uit van de eerste barrière van ons immuunsysteem. Het vangt dus pathogenen, ofwel ziektekiemen af. Daarnaast maakt het vitamines, hormonen en neurotransmitters aan. Ook blijken angst, stemming en cognitief vermogen onder invloed te staan van het microbioom door middel van de darm-hersenverbinding. Meer nog dan bij ons mensen kan een paard met een goed microbioom, mits sober gevoerd, een hele range aan vitamines zelf aanmaken! Al die extra’s zijn bij een paard dus eigenlijk niet nodig. Met spiertesten kun je prima uitzoeken wat de optimale voeding voor het individuele paard is en daarmee voorkom je overdosering.

Een serieuze bedreiging voor het microbioom vormt het overmatig gebruik van antibiotica en ontwormingskuren. Deze middeltjes zijn allesbehalve selectief. Ze vallen niet alleen de pathogenen aan, maar kunnen ook aan onze eigen stammen van goede bacteriën een gevoelige tik uitdelen. Hierdoor kan de opbouw en werking van ons microbioom veranderen. Vaak groeit het lichaam hier overheen, maar voorkomen is beter dan genezen. Tegenwoordig kan men een mestonderzoek uitvoeren, zodat gericht ontwormd kan worden in plaats van breedspectrum preventief. Daarnaast kunnen kruiden ook prima uitkomst bieden bij lichte parasitaire of bacteriële infecties. Het microbioom van een veulen bouwt zich op tijdens de gang door het geboortekanaal en bij het zogen. Niet te vroeg spenen dus. Ondersteunen van de (weder)opbouw met een pre- en/of probiotica kan in sommige gevallen uitkomst bieden. een enkele keer is het microbioom zo beschadigd, dat de slijmvlieslaag praktisch verdwenen is. Onverteerd voedsel, pathogenen en toxische stoffen lekken dan door de darmwand heen en kunnen zo in het bloed terechtkomen. Deze lekkage vormt een ernstige belasting voor het lichaam.

Mogelijke gevolgen van een verstoord microbioom:

 • Voedingstekorten en verteringsproblemen.
 • Lusteloos, energieloos of juist hyper.
 • Afwijkende vorm van de buik, opgezet, uitstekend ten opzichte van de rest van het paardenlichaam.
 • Allergieën, mok, eczeem of andere huidklachten.
 • Verstoringen in het immuunsysteem, maar ook gevoeliger voor de bijwerkingen van medicatie en vaccinaties, ook allergie voor medicatie.
 • Diarree of andere afwijkingen in de ontlasting (structuur, geur, kleur, onverteerde etensresten).
 • Overbelasting van lever en nieren.
 • Koliek en gasvorming.
 • Gewrichtsontstekingen, hoef- en kroonrandzweringen.
 • Rugklachten door een disfunctie van de darm.
 • Onrustig gedrag, angst of agressie.
 • Buikpijn, vaak tot uiting komend doordat het paard onsamenhangend beweegt en/of met de snuit steeds opnieuw naar de buik beweegt en/of de achterbenen ter bescherming optrekt (soms zelfs hanentred).
 • Drachtigheidsproblematiek, problemen met jet endometrium (het baarmoederslijmvlies), afwijkende hengstigheid.
 • Ziektes van andere zogenaamde ‘holle’ organen zoals blaas en longen.
 • Schildklier- en gewichtsproblemen.
 • Bloedsuikerproblemen waaronder hypoglycaemie bekend als de bloedsuikerdip.
 • Overgewicht door verstoringen in de vetcellen.
 • Leer- en ontwikkelingsproblemen.

 

Voeding

Naast het optimaliseren van het microbioom is goede voeding onontbeerlijk. Onze kennis over voeding is aan voortschrijdend inzicht onderhevig. We weten dat elk wezen koolhydraten, eiwitten en vetten nodig heeft, maar ook vitaminen en vezels. Dit zegt echter nog niets over de omzettings- en absorptieprocessen van het individuele paard. Dus hoeveel effect heeft de voeding? Hiervoor zijn cofactoren nodig zoals mineralen en bijvoorbeeld looistoffen, slijmstoffen en bitterstoffen.

Ook de energie van voeding (gemeten in biofotonen) en de aanwezigheid van micro-organismen bepalen de kwaliteit van ons voedsel. Dat is de reden waarom Jack en Christine zelf overwegend (ongeraffineerd) biologisch voedsel aanbieden aan hun paarden. Maar ook het moment van voeren is belangrijk. Door het paard de hele dag onbeperkt, sober, maar vezelrijk voer aan te bieden en het paard zo veel mogelijk te laten bewegen, stimuleer je de spijsverteringsorganen en met name de darmen. Zo voorkom je koliek. Maar ook stal-ondeugden, zoals het knagen aan houten staldelen, lossen zich dan vaak op. Koolhydraten zijn snelle energieleveranciers en worden bij voorkeur vóór de inspanning gevoerd. Eiwitten zijn juist trage energieleveranciers en dienen als reparatie van de spieren ná de spierinspanning. Teveel suikers en eiwitten verzuren het systeem en geven ontstekingen en pijn. Kijk bij deze klachten dus altijd eerst kritisch naar het voerbeleid. ‘Less is more’ kan dan weleens een belangrijk credo zijn.

Emotionele stress

Mennen is prachtig! Maar wat als je paard bijvoorbeeld bij een val of ongeluk betrokken raakt en met geen mogelijkheid meer voor de wagen wil? Of wat als een paard een tijdje in een lint met stroom vastgezeten heeft en de doffe gloed in zijn ogen verraad dat hij niet meer zichzelf is? Of een paard dat als veulen te vroeg uit zijn kudde is gehaald, vervolgens van hand tot hand is gegaan en zich liever niet meer met mensen inlaat?

Dit is nog maar een greep uit de vele voorbeelden van emotionele stress die Christine tijdens haar behandelingen tegenkomt. Deze stress brengt vaak een dissociatie op onbewust niveau in de hersenen met zich mee en moet niet worden verward met verkeerd aangeleerd gedrag. Voor dit laatste zijn er trainers en gedragstherapeuten. Christine houdt zich bezig met de stress die ontstaat doordat de situatie het bevattingsvermogen van het dier dus niet was voorbereid, of waarop het niet kon anticiperen. Dit wordt ook wel ‘distress; genoemd. Door met handgrepen en met acupressuurpunten alle betrokken hersenonderdelen stap voor stap te adresseren, kan de lading van de gebeurtenissen worden afgehaald. Hierdoor kan het paard weer onbevangen zichzelf zijn en verdwijnt het ‘overleven’.

Energetische stress

Elk holistisch werkende therapeut zal veronderstellen dat het lichaam ‘meer’ is dan alleen het zichtbare en het tastbare. Paardenmensen zijn over het algemeen gevoels- en natuurmensen. Die kunnen vaak gemakkelijker buiten de gebaande paden denken. Dat is nodig wanneer we het hebben over het niet tastbare aspect van ons wezen. Mens en dier hebben namelijk naast bloedvaten, lymfevaten en zenuwbanen aan de binnenkant, ook nog energiebanen over de buitenkant van het lichaam lopen. Deze worden meridianen genoemd. Op deze banen bevinden zich de acupunctuurpunten. De huid is hier anders van samenstelling en er vindt een uitwisseling plaats van informatie op deze punten. In de Oosterse filosofie wordt kennis ten aanzien van deze banen en punten al circa 4000 jaar gebruikt. Net als een bloedvat kan een meridiaan of acupunctuurpunt geblokkeerd raken. Voor de blokkade ontstaat dan een verstopping en daarachter een vacuüm. Als deze situatie lang aanhoudt, kan ook het bijbehorende weefsel slechter gaan functioneren, maar ook omgekeerd. Elk levend wezen beschikt over dit energetische ‘frame’ dat maakt dat elk levend wezen met kinesiologie te behandelen is.

Christine is onderdeel van Jasperse praktijkencentrum in Vlissingen, waar haar focus ligt op de behandeling van mensen het geven van voorlichting. Ze behandelt ook paarden, omdat het bijzonder en dankbaar werk is.

Meer weten over de functionele geneeskunde of over Christine Jasperse?

Kijk dan eens op www.jaspersepraktijkencentrum.nl

 

Deel dit via: